Birželį UAB "Alvora" kartu su UAB "ŠDS" ir Vokietijos LMR Drilling pradeda HDD gręžimų maratoną.

Magistralinio dujotiekio trasa patenka į ES ekologiniam tinklui „Natura 2000“ paskirtą saugomą teritoriją – Neries upę. Siekiant išvengti reikšmingo neigiamo poveikio, per didžiąsias upes – Nemuną ir Nerį – magistralinį dujotiekį numatoma tiesti uždaru kryptinio gręžimo būdu, nepažeidžiant natūralių krantų reljefo. Tokiu būdu, neigiamas poveikis Nemunui ir jo slėniui yra sumažinamas kardinaliai: išsaugomi natūralūs sąžalynai su pleištinių laumžirgių radavietėmis bei Neries pakrančių buveinės ir upių sraunumas, kurie yra svarbūs kurklių bendrijoms, išvengiama negatyvaus poveikio šalia esamai teritorijai, joje aptinkamoms žuvims (salačiui, kartuolei ir paprastajam kirtikliui).

Naujienos
Lietuvos energetikos infrastruktūros
statybos asociacija LEISA
 

Visorių g. 33, LT-08300 Vilnius
Įmonės kodas 232691720
El.p.: leisa@leisa.lt

Laimonas Cvirka
Direktorius

M. +370 614 40240
El.p. laimonas@leisa.lt

SUSISIEKITE:
KAIP MUS RASTI:

© 2017 Lietuvos energetikos infrastruktūros statybos asociacija. Sukūrė Ramstank.