Birželį UAB "Alvora" kartu su UAB "ŠDS" ir Vokietijos LMR Drilling pradeda HDD gręžimų maratoną.

Magistralinio dujotiekio trasa patenka į ES ekologiniam tinklui „Natura 2000“ paskirtą saugomą teritoriją – Neries upę. Siekiant išvengti reikšmingo neigiamo poveikio, per didžiąsias upes – Nemuną ir Nerį – magistralinį dujotiekį numatoma tiesti uždaru kryptinio gręžimo būdu, nepažeidžiant natūralių krantų reljefo. Tokiu būdu, neigiamas poveikis Nemunui ir jo slėniui yra sumažinamas kardinaliai: išsaugomi natūralūs sąžalynai su pleištinių laumžirgių radavietėmis bei Neries pakrančių buveinės ir upių sraunumas, kurie yra svarbūs kurklių bendrijoms, išvengiama negatyvaus poveikio šalia esamai teritorijai, joje aptinkamoms žuvims (salačiui, kartuolei ir paprastajam kirtikliui).

Naujienos