UAB "Ardynas" - viename svarbiausių Lietuvos energetikos projektų Baltijos jūroje!

Planuojamam vystyti vėjo elektrinių parkui Baltijos jūroje, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, nustatė tarptautinio viešojo pirkimo kompetentingą laimėtoją. Juo tapo 1993 m. įkurta uždaroji akcinė bendrovė „Ardynas“, kuri turi ilgametę patirtį ypatingos svarbos statinių projektavimo ir poveikio aplinkai vertinimo bei teritorijų planavimo dokumentų rengimo srityse.


UAB "Ardynas", pasirašęs paslaugų tiekimo sutartį su Energetikos ministerija, per 18 mėnesių turės parengti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo planą ir atlikti jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Parengtas planas numatys konkrečius plotus būsimiems vėjo jėgainių parkams ir kitai reikalingai infrastruktūrai, nustatys teritorijos naudojimo ir apsaugos reglamentus. Numatytos vėjo elektrinių plėtrai teritorijos planavimo dokumentų rengimo proceso pradžia yra labai svarbus praktinis žingsnis numatomo energetinio projekto Baltijos jūroje efektyvaus įgyvendinimo link. Pirmuoju et


apu šioje teritorijoje numatoma įrengti iki 700 MW parką, kuris per metus galėtų pagaminti apie 2,5–3 TWh elektros energijos, kas sudarytų beveik ketvirtadalį dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio ir, anot ekspertų, galėtų sukurti apie 1300 darbo vietų.Linkime sėkmės!

Naujienos